isa-AuTodos

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
isa-AuTodos
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.1(04) Cập nhật
Ngày tải lên: 20 Sep 10
Nhà phát triển: Tian Ye
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 115
Kích thước: 1038 Kb

Rating: 3.3/5 (Total Votes: 9)

Liên kết được tài trợ:

isa-AuTodos là một ứng dụng có hỗ trợ ghi âm như cần làm mục, tránh đánh máy trên điện thoại của bạn, đó là phù hợp hơn cho người dùng điện thoại.
itxtvisited="1"
itxtvisited="1"
· Ghi âm tránh đánh máy nhàm chán.
Itxtvisited="1"
· Thêm thẻ văn bản để xác định cần làm
itxtvisited="1"
· Ứng dụng máy tính để bàn tiện ích
itxtvisited="1"
· Nhắc nhở dịch vụ
itxtvisited="1"
· Danh sách phân cách chương trình todos và các mặt hàng thực hiện.
Itxtvisited="1"
· Cấu hình linh hoạt

    

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Taskos
Taskos

20 Jun 11

Tasky
Tasky

25 Nov 10

Todo
Todo

23 Oct 13

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Tian Ye

Chinese100
Chinese100

22 Jul 10

isa-Chinese 100
isa-Chinese 100

19 Aug 10

Ý kiến ​​để isa-AuTodos

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi