AndBox

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
AndBox
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.5 Cập nhật
Ngày tải lên: 30 Jun 11
Nhà phát triển: fonter88
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 1046
Kích thước: 738 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 22)

Liên kết được tài trợ:

AndBox là một bộ các tập tin quản lý, quản lý công việc, tường lửa cuộc gọi, tin nhắn SMS lọc, quản lý mạng, quản lý cơ sở dữ liệu, dọn dẹp rác, tốc độ khởi động, quản lý bộ nhớ, phần mềm quản lý giám sát, quản lý toàn bộ các vấn đề hệ thống Android.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Hola launcher
Hola launcher

3 Jul 16

APKoptic
APKoptic

6 Jan 11

nookLauncher
nookLauncher

6 Sep 10

Các ứng dụng khác của nhà phát triển fonter88

AndRootFile
AndRootFile

30 Jun 11

AndTerm
AndTerm

30 Jun 11

AndMemory
AndMemory

30 Jun 11

AndFire
AndFire

30 Jun 11

Ý kiến ​​để AndBox

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi