ASteam

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
ASteam
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.1
Ngày tải lên: 11 Aug 10
Nhà phát triển: Josef Pavlicek
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 78
Kích thước: 113 Kb

Rating: 3.7/5 (Total Votes: 7)

Liên kết được tài trợ:

ASteam  - Nước và hơi nước tính theo IAPWS IF-97.
Itxtvisited="1"
Đơn vị hệ mét mà thôi.
Itxtvisited="1"
Các bảng hơi nước là miễn phí và được cung cấp như là. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sai sót trong mã hoặc thiệt hại đó.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

ON Diameter
ON Diameter

18 Nov 13

Therm
Therm

6 Feb 11

PowerBubble
PowerBubble

8 May 13

Ý kiến ​​để ASteam

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi