Audio Collins Mini Gem Danish-Finnish & Finnish-Danish Dictionary (Android)

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Audio Collins Mini Gem Danish-Finnish & Finnish-Danish Dictionary (Android)
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 18 Jul 11
Nhà phát triển: Mobile Systems, Inc.
Giấy phép: Thương mại
Giá: 9.99 $
Phổ biến: 0

Rating: 2.2/5 (Total Votes: 5)

Liên kết được tài trợ:

Audio Collins Mini Gem Danish-Finnish & Finnish-Danish Dictionary (Android) là một, từ điển dễ dàng tham khảo up-to-date, lý tưởng cho người học của Phần Lan và Đan Mạch ở mọi lứa tuổi. Từ điển bao gồm khoảng 10.000 từ mỗi ngôn ngữ với Collins trước khi ghi âm âm thanh cho mỗi từ.

Dictionary Features:

  • Get it right: all essential words and phrases you need in Danish and Finnish
  • Get there fast: the fast search takes you quickly to the words you want
  • Colour layout helps you find what you are looking for quickly and easily
  • Easily learn the correct pronunciation with the native speaker pre-recorded audio pronunciations

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Mobile Systems, Inc.

Ý kiến ​​để Audio Collins Mini Gem Danish-Finnish & Finnish-Danish Dictionary (Android)

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi