Brightness Profiles

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Brightness Profiles
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.3 Cập nhật
Ngày tải lên: 14 Jul 10
Nhà phát triển: kraigs.android
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 107
Kích thước: 25 Kb

Rating: 3.7/5 (Total Votes: 6)

Liên kết được tài trợ:

Brightness Profiles - Quản lý hồ sơ sáng trên Android.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

RD Mute
RD Mute

17 Aug 11

Timeriffic
Timeriffic

5 Aug 10

NumBuster
NumBuster

19 Aug 16

Các ứng dụng khác của nhà phát triển kraigs.android

Alarm Klock
Alarm Klock

19 Jul 10

Ý kiến ​​để Brightness Profiles

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi