Brightness Profiles

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Brightness Profiles
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.3 Cập nhật
Ngày tải lên: 14 Jul 10
Nhà phát triển: kraigs.android
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 106
Kích thước: 25 Kb

Rating: 3.7/5 (Total Votes: 6)

Liên kết được tài trợ:

Brightness Profiles - Quản lý hồ sơ sáng trên Android.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

NumBuster
NumBuster

19 Aug 16

NumBuster
NumBuster

19 Aug 16

Các ứng dụng khác của nhà phát triển kraigs.android

Alarm Klock
Alarm Klock

19 Jul 10

Ý kiến ​​để Brightness Profiles

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi