Dolphin Tab Reload

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Dolphin Tab Reload
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.2
Ngày tải lên: 4 Nov 11
Nhà phát triển: Dolphin Browser
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 24
Kích thước: 303 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Dolphin Tab Reload - ** Dolphin HD BrowserTM Tiện ích **


Tự động tải lại trang để ở hiện tại với nội dung trang web. Đặc biệt tốt với kết quả thể thao, tin tức, chứng khoán, và phương tiện truyền thông xã hội.


Làm việc với Dolphin HD BrowserTM V2.3 hoặc mới hơn.


V1.1

+ Fix lỗi làm lực lượng Dolphin HD đóng cửa

+ "Di chuyển đến SD"

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Dolphin Browser

Ý kiến ​​để Dolphin Tab Reload

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi