Dr.Web LinkChecker - Firefox Addon

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Dr.Web LinkChecker - Firefox Addon
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 2.5.8
Ngày tải lên: 1 Mar 12
Nhà phát triển: Doctor Web
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 622
Kích thước: 152 Kb

Rating: 2.8/5 (Total Votes: 24)

Liên kết được tài trợ:

Dr.Web LinkChecker - Firefox Addon - Plugin này cho phép bạn kiểm tra bất kỳ tập tin bạn muốn tải về, bất kỳ trang nào bạn muốn ghé thăm với các phiên bản trực tuyến của Dr.Web anti-virus.


Mục trình đơn mới "Quét với Dr.Web" sẽ xuất hiện trên menu ngữ cảnh siêu liên kết.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Doctor Web

Ý kiến ​​để Dr.Web LinkChecker - Firefox Addon

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Google Android 3.2

Google Android 3.2