E-drum

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
E-drum
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.08 Cập nhật
Ngày tải lên: 14 Dec 12
Nhà phát triển: soxitoday
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 22
Kích thước: 113 Kb

Rating: 1.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

E-drum - Bạn có thể tạo ra nhịp đập trống của bạn và sau đó chơi trống này cũng có. Hỗ trợ cảm ứng đa điểm.


Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển soxitoday

Formula Editor
Formula Editor

18 Feb 12

Music Listening
Music Listening

25 Feb 12

Ý kiến ​​để E-drum

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi