MobiStego (Android)

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
MobiStego (Android)
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 2 Jan 11
Nhà phát triển: Pasquale Paola
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 24
Kích thước: 38 Kb

Rating: 2.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

MobiStego là một ứng dụng đơn giản mà thực hiện các thuật toán steganographic LSB trên 2 bit cuối cùng cho kênh.
 

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Pasquale Paola

InfoCostiTre
InfoCostiTre

3 Dec 10

Ý kiến ​​để MobiStego (Android)

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi