Mosquito Game (Android)

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Mosquito Game (Android)
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 1 Feb 11
Nhà phát triển: Bakhtiyor Khodjayev
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 9
Kích thước: 67 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Mosquito Game - Nghe ù muỗi và khi nó được gần gũi, swat nó bằng cách đung đưa điện thoại Android của bạn.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Bakhtiyor Khodjayev

Ý kiến ​​để Mosquito Game (Android)

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi