WebSMS: my-cool-sms.com Connector

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
WebSMS: my-cool-sms.com Connector
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 2.1 Cập nhật
Ngày tải lên: 25 Feb 12
Nhà phát triển: Lado Kumsiashvili
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 30
Kích thước: 98 Kb

Rating: 3.3/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

WebSMS: my-cool-sms.com Connector - Gửi (unicode) tin nhắn SMS thông qua của tôi-mát-sms.com.

gì mới trong phiên bản này:


· "Không có giấy chứng nhận ngang hàng" Lỗi cố định


gì mới trong 2.0:


· Sử dụng API mới của tôi-mát-sms.comHệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Lado Kumsiashvili

Ý kiến ​​để WebSMS: my-cool-sms.com Connector

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi