Wolfram Physics I Course Assistant for Android

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Wolfram Physics I Course Assistant for Android
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0.4609133
Ngày tải lên: 13 Sep 13
Nhà phát triển: Wolfram Alpha LLC
Giấy phép: Thương mại
Giá: 2.99 $
Phổ biến: 0

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

Wolfram Physics I Course Assistant for Android - Wolfram Vật lý tôi học Assistant là một phần mềm tham khảo dành cho học sinh tham dự các khóa học Vật lý tôi.


Ứng dụng này sẽ dạy cho bạn những khái niệm vật lý và giúp bạn giải quyết các vấn đề cụ thể.


Chương trình được hỗ trợ bởi Wolfram | Alpha kiến ​​thức cơ tính toán.
Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Wolfram Alpha LLC

Ý kiến ​​để Wolfram Physics I Course Assistant for Android

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi