XLive

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
XLive
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản:
Ngày tải lên: 9 Apr 09
Nhà phát triển:
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 620
Kích thước: 1556 Kb

Rating: 2.6/5 (Total Votes: 22)

Liên kết được tài trợ:

XLive là một công cụ Internet 3-trong-1. Nó có một trình đọc RSS tích hợp, đa giao thức tin cũng như ứng dụng email hỗ trợ SSL.


Xlive tính năng:        
  • chating bạn withs sử dụng giao thức khác nhau (ICQ, GTalk).


        
  • Đọc tin tức qua RSS feeds.


        
  • gửi và đọc e-mail thông qua IMAP, POP3, SMTP và giao thức SSL.Xlive có một phóng nơi bạn có thể chọn một trong ba mô-đun tính năng.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để XLive

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi