XLive

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
XLive
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản:
Ngày tải lên: 9 Apr 09
Nhà phát triển:
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 582
Kích thước: 1556 Kb

Rating: 2.7/5 (Total Votes: 21)

Liên kết được tài trợ:

XLive là một công cụ Internet 3-trong-1. Nó có một trình đọc RSS tích hợp, đa giao thức tin cũng như ứng dụng email hỗ trợ SSL.


Xlive tính năng:        
  • chating bạn withs sử dụng giao thức khác nhau (ICQ, GTalk).


        
  • Đọc tin tức qua RSS feeds.


        
  • gửi và đọc e-mail thông qua IMAP, POP3, SMTP và giao thức SSL.Xlive có một phóng nơi bạn có thể chọn một trong ba mô-đun tính năng.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

ooVoo Video Chat
ooVoo Video Chat

31 Oct 11

Speedy Chat
Speedy Chat

22 Feb 12

Voola
Voola

23 Jan 16

Ý kiến ​​để XLive

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi