You are holding it wrong

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
You are holding it wrong
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 6 Jul 10
Nhà phát triển: Michael Willigens
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 44
Kích thước: 103 Kb

Rating: 3.3/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

You are holding it wrong - Ứng dụng này than phiền khi bạn đang nắm giữ nó sai
itxtvisited="1"
Giảm xuống kết nối, rung, và phàn nàn trực quan.
Itxtvisited="1"
Mô phỏng iPhone 4 vấn đề kết nối gần đây.


· kết nối iPhone 4 trên Android
itxtvisited="1"
· Ngăn chặn phonecalls cho người thuận tay trái
itxtvisited="1"
· Có thể được chuyển sang làm việc cho người thuận tay phải cũng
itxtvisited="1"
· Cấu hình hành vi cho người thuận tay sai: màn hình hiển thị, âm lượng, rung, máy bay chế độ ...

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để You are holding it wrong

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi