^3 (Cubed)

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
^3 (Cubed)
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0.64
Ngày tải lên: 9 Sep 10
Nhà phát triển: Filipe Abrantes
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 337
Kích thước: 380 Kb

Rating: 3.4/5 (Total Votes: 8)

Liên kết được tài trợ:

^3 aka Cubed là một (khaùc) máy nghe nhạc cho Android. Tại cốt lõi của nó, nó là một thử nghiệm trực quan tìm hiểu trực quan khác nhau của thư viện của một người nhạc.Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Filipe Abrantes

Concerts 3
Concerts 3

9 Sep 10

і
і

26 Jul 12

RockOn
RockOn

11 Jan 11

Ý kiến ​​để ^3 (Cubed)

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi