TunnelDroid

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
TunnelDroid
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 0.8.3
Ngày tải lên: 3 Jan 11
Nhà phát triển: Christophe Vandeplas
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 98
Kích thước: 46 Kb

Rating: 2.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

TunnelDroid là một người quản lý kết nối OpenVPN với nhắc nhở xác thực.


gì mới trong phiên bản này:

· thêm vào sở thích của bảng điều khiển (sử dụng nút menu)

· thêm vào "thiết lập máy chủ DNS trên kết nối" (Trong tùy chọn)

· thêm vào "điều khiển tự động load tun hạt nhân"

· sửa lỗi sụp đổ trên ngắt kết nối

· cải thiện rò rỉ bộ nhớ
 

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Ý kiến ​​để TunnelDroid

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi