CollectionMgr

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
CollectionMgr
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 0.4.01 beta
Ngày tải lên: 10 Jan 11
Nhà phát triển: Andy Aspell-Clark
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 55
Kích thước: 213 Kb

Rating: 3.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

CollectionMgr giúp theo dõi một bộ sưu tập 'điều'.


gì mới trong phiên bản này:

· Cố định nhập khẩu

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

AndSQLite
AndSQLite

30 Jun 11

BIZ254
BIZ254

29 Aug 14

Trapster
Trapster

6 Aug 10

Wine Guru
Wine Guru

20 Jul 10

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Andy Aspell-Clark

Cooksmate
Cooksmate

10 Jan 11

FillErUp
FillErUp

17 Sep 10

PetsDb
PetsDb

30 Dec 10

AGeneDB
AGeneDB

9 Dec 10

Ý kiến ​​để CollectionMgr

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi