CollectionMgr

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
CollectionMgr
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 0.4.01 beta
Ngày tải lên: 10 Jan 11
Nhà phát triển: Andy Aspell-Clark
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 54
Kích thước: 213 Kb

Rating: 3.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

CollectionMgr giúp theo dõi một bộ sưu tập 'điều'.


gì mới trong phiên bản này:

· Cố định nhập khẩu

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

PetsDb
PetsDb

30 Dec 10

Taiwan Zip Code
Taiwan Zip Code

20 Nov 11

AndSQLite
AndSQLite

30 Jun 11

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Andy Aspell-Clark

PetsDb
PetsDb

30 Dec 10

FillErUp
FillErUp

17 Sep 10

Cooksmate
Cooksmate

10 Jan 11

Ý kiến ​​để CollectionMgr

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi