Liên kết được tài trợ:

Kdv

Kdv

Tổng số tiền của hóa đơn hoặc biên nhận tiền và số lượng tỷ lệ KDV KDV và riêng biệt bằng cách nhập vào cơ sở là một ứng dụng mà bạn có thể nhìn...

đọc thêm

Golden Ratio Calculator

Golden Ratio Calculator

cho phép bạn nhập vào một giá trị chiều rộng và nó có thể được chia theo tỷ lệ vàng. Hoàn hảo cho các nhà thiết kế đang tìm kiếm khoảng cách thông tin, hoặc bất cứ ai quan tâm đến tỷ lệ thần thánh. Trong toán học và nghệ thuật, hai đại lượng trong tỷ lệ vàng nếu tỷ lệ của tổng số lượng với số lượng lớn bằng với tỷ lệ của số lượng lớn hơn với một nhỏ hơn. Tỷ lệ vàng là...

đọc thêm

Sales Calculator for eCommerce

Sales Calculator for eCommerce

Ứng dụng này cho phép các cá nhân và các doanh nghiệp để nhanh chóng tính toán tổng số hóa đơn của họ dựa trên các yếu tố như giá cả, số lượng, vận chuyển, thuế và giảm giá. Bất kỳ đầu vào cho sản xuất một lĩnh vực đầu ra sẽ được hiển thị ngay lập tức, tiết kiệm thời gian và hiệu quả cho thương mại điện tử sáng tạo hóa đơn. Nó là hoàn hảo cho người tiêu dùng đặt hàng gọi...

đọc thêm

Professional Counter Clicker

Professional Counter Clicker

New Professional Counter Clicker sẵn bây giờ cho bạn! Công cụ này làm cho tính dễ dàng hơn nhiều! Nó cho phép bất cứ điều gì, kể, và giữ kết quả của countig rất tiện lợi! Bạn có thể tiết kiệm, đọc, chỉnh sửa và kết quả. Ngoài ra bạn có thể sử dụng nó cho số lượng đơn giản mà không cần lưu dữ liệu! Chức năng: 1. Đếm Up và Down. 2. Đếm sub zero. 3. Lưu kết quả trong cơ sở dữ liệu...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

TaxGa

TaxGa

TaxGa là một ứng dụng thuế cho việc tính toán thuế thu nhập theo thuế thu nhập Ấn Độ. Các ứng dụng cho thuế thu nhập phải nộp của một cá nhân hoặc HUF (Ấn Độ giáo không phân chia gia đình) hoặc Công ty. Ứng dụng các tính thuế dựa trên thu nhập, khoản giảm trừ, Giới tính và Tuổi, bạn cung cấp như đầu vào. Mục đích của ứng dụng là để cung cấp một máy tính đơn giản để tính thuế thu...

đọc thêm

Gross Profit-Margin Calculator

Gross Profit-Margin Calculator

Ứng dụng này là một máy tính đơn giản cho kinh doanh / học hoặc cao đẳng dân. Với cách rất dễ dàng bất cứ ai có thể tính toán gộp hoặc% biên hoặc chi phí. Ngoài ra nó có thể tính toán đánh dấu cho mỗi đơn vị, thuế bán hàng, chi phí Giá, thực tế Markup, Giá bán, thực tế đánh dấu / đơn vị. Đó là một hữu ích và rất đơn giản và công cụ cũng được thiết kế. Phần mềm này được thiết kế...

đọc thêm

Easy Financial Calculator

Easy Financial Calculator

Tính toán số tiền tip, giảm giá và tiết kiệm và trả hết các chương trình dễ dàng. Các máy tính sau đây được bao gồm: * Lãi kép * Giá trị mục tiêu * Trả hết số tiền mỗi tháng / năm * Tính toán thời gian để trả nợ * Mẹo máy tính * Giảm giá máy tính Đối với hầu hết máy tính, một giám sát hàng năm được hiển thị cho bạn biết chính xác bạn đang ở đâu. Tiền tệ được dựa trên các thiết...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Expense Calculator Free

Expense Calculator Free

Một ứng dụng Android có thể được sử dụng để tính toán và duy trì chi phí thường xuyên. Nó được thiết kế đặc biệt cho các kế toán đặc biệt những người sử dụng hàng ngày để duy trì chi phí thường xuyên ghi trong một nhóm 4-6 người. Một giải pháp phần mềm đơn giản, nhưng hiệu quả và đáng tin cậy có giá trị khi bạn cần phải nhanh chóng quản lý và tính toán tất cả các khoản thanh toán...

đọc thêm

LoanCalculator

LoanCalculator

Tính tài chính cho các khoản vay và thế chấp. Cần xem xét trong lãi suất và tỷ lệ lạm phát. Tỷ lệ lạm phát cần được kiểm tra ở nước bạn. Vui lòng đưa vào tài khoản mà bạn đang sử dụng tỷ lệ lạm phát dự phòng. gì mới trong phiên bản này: · Sửa chữa lỗi. · Bây giờ tất cả các chi tiết của các khoản thanh toán được trình bày. gì mới trong 4.0: · Cải tiến trong giao diện đồ họa. ·...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi