Liên kết được tài trợ:

PONS Grossworterbuch Deutsch als Fremdsprache (Android)

PONS Grossworterbuch Deutsch als Fremdsprache (Android)

Định dạng từ điển MSDict PONS toàn diện từ điển Đức được trình bày ở đây trong MSDict định dạng điện tử. MSDict cung cấp kinh nghiệm tốt nhất trong tài liệu tham khảo điện thoại di động và có sẵn cho bất kỳ nền tảng thiết bị cầm tay.      nhanh động tìm kiếm từ trong khi bạn gõ     Chuyển soạn tạo thuận lợi cho phát âm      siêu liên kết giữa các từ có liên quan khác nhau...

đọc thêm

Oxford Dictionary of Business

Oxford Dictionary of Business

là một hướng dẫn trên phạm vi rộng và thông tin đến tất cả các lĩnh vực kinh doanh hiện đại. Sửa đổi hoàn toàn và cập nhật, với hơn 6.500 mục bao gồm các điều khoản từ tiếp thị đến thuế và kế toán, chiến lược kinh doanh để tài chính quốc tế, quản lý nguồn nhân lực ngân hàng, từ điển này sẽ chứng minh không thể thiếu cho cả sinh viên và các chuyên gia. Nó cũng bao gồm các điều...

đọc thêm

MSDict Oxford Concise Medical Dictionary (Android)

MSDict Oxford Concise Medical Dictionary (Android)

Từ điển này cung cấp bảo hiểm đầy đủ của tất cả các điều khoản quan trọng và khái niệm được sử dụng trong y học ngày nay . Được viết bởi các chuyên gia hành nghề tốt và nhà văn y tế, nó được thiết kế chủ yếu cho người lao động trong các lĩnh vực y: dược sĩ, vật lý trị liệu, trị liệu ngôn luận, nhân viên xã hội, thư ký bệnh viện, các quản trị viên, kỹ thuật viên, và như vậy....

đọc thêm

Concise Oxford-Hachette French Dictionary

Concise Oxford-Hachette French Dictionary

cung cấp một hướng dẫn đầy đủ các ngôn ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh, từ tổng quát đến thuật ngữ chuyên môn và kỹ thuật, từ ngoại ngữ tiếng lóng. Từ điển làm cho có thể truy cập mọi khía cạnh của thế giới nói tiếng Pháp của ngày hôm nay, và tương ứng là nói tiếng Anh một, thông qua mô tả tỉ mỉ của các ngôn ngữ của họ và các tổ chức văn hóa của họ. Thuận tiện và dễ dàng truy...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Concise Oxford-Duden German Dictionary

Concise Oxford-Duden German Dictionary

cung cấp một hướng dẫn toàn diện cho ngôn ngữ tiếng Đức, từ vựng chung để chuyên gia và các thuật ngữ kỹ thuật, từ ngôn ngữ chính thức tiếng lóng. Phạm vi làm cho có thể truy cập mọi khía cạnh của thế giới nói tiếng Đức của ngày hôm nay thông qua mô tả tỉ mỉ của các ngôn ngữ và các tổ chức văn hóa của nó. Dựa trên các bằng chứng về ngân hàng dữ liệu ngôn ngữ được duy trì và không...

đọc thêm

Concise Oxford Spanish Dictionary

Concise Oxford Spanish Dictionary

Từ điển này cung cấp phạm vi bảo hiểm giàu nhất trong số 24 giống khu vực chính của Tây Ban Nha, với sự nhấn mạnh đặc biệt về thành ngữ hiện đại và sử dụng ngôn ngữ giao tiếp. Từ và cụm từ được đánh dấu rõ ràng cho thấy khu vực tiếng Tây Ban Nha, nơi chúng được sử dụng, từ Tây Ban Nha với Chile hay Mexico, từ Trung Mỹ đến mảng sông. Ngoài ra, phát âm biến thể và mức độ hình thức...

đọc thêm

Concise Oxford English Dictionary

Concise Oxford English Dictionary

là từ điển phổ biến nhất của loại hình này trên toàn thế giới và được ghi nhận cho rõ ràng, định nghĩa ngắn gọn của nó cũng như bảo hiểm toàn diện và thẩm quyền của các từ vựng của thế giới nói tiếng Anh. Phát hành lại này của phiên bản sửa đổi sẽ đem lại phiên bản thứ mười hoàn toàn cập nhật bằng cách thêm hàng trăm từ mới và ý nghĩa lấy từ Oxford và apss chương trình thu thập...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Yiddish spell checker (YIVO) - Firefox Addon

Yiddish spell checker (YIVO) - Firefox Addon

Từ điển Kiểm tra chính tả cho ngôn ngữ tiếng Yiddish. Có mục trong YIVO chính tả tiêu chuẩn và tương thích với các đặc điểm kỹ thuật phát triển trước đó, trong đó giả định không sử dụng các chữ ghép typographic trong văn bản đơn giản bởi vì các chức năng đặc biệt của họ. đặc điểm kỹ thuật này hiện đang được sử dụng và tôn trọng bởi đa số các tổ chức khoa học và các nhà xuất...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi