Liên kết được tài trợ:

Advanced English & Thesaurus

Advanced English & Thesaurus

Phần & quot; Khác biệt & quot; từ điển tiếng Anh Từ điển này MIỄN PHÍ cho nền tảng Android WordNet & reg; là một cơ sở dữ liệu từ vựng lớn của Anh lên tới 140.000 mục và hơn 1,4 triệu từ, được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Khoa học nhận thức tại Đại học Princeton. Thay vì theo định dạng từ điển chuẩn, từ điển WordNet được tổ chức với cách tiếp cận sáng tạo và thuận tiện. Danh từ,...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi