Liên kết được tài trợ:

BEIKS English Thesaurus for Android

BEIKS English Thesaurus for Android

Dựa trên phiên bản mới nhất của cơ sở dữ liệu từ vựng của từ điển liên quan và kết hợp với các tính năng tra cứu từ điển phổ quát của BEIKS Reader, 55.000 mục này làm cho nó chỉ là bạn đồng hành phù hợp với người đọc eBook, sinh viên hoặc thậm chí các game thủ. Các BEIKS Anh Thesaurus cho Android là một người trợ giúp nhỏ gọn và tiện dụng cho những đầu óc đói và luôn luôn cải thiện. ...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi