Liên kết được tài trợ:

Notification history log

Notification history log

là một ứng dụng để xem tất cả các thông báo trong thiết bị của bạn, ngay cả những thông báo đã bị xóa. Đây là ứng dụng duy nhất, sẽ giúp bạn nhận được thông báo cũ (đã xóa). Trong thực tế, bạn sẽ có quyền kiểm soát tất cả các thông báo của bạn với tiện ích này. Tính năng trò chơi:      Lịch sử thông báo           Xem thông báo đã xóa           Xóa thông báo đã...

đọc thêm

All-in-one Toolbox: Cleaner, booster, app manager

All-in-one Toolbox: Cleaner, booster, app manager

là một ứng dụng, sẽ giúp bạn loại bỏ các tệp không cần thiết và tối ưu hóa mức tiêu thụ bộ nhớ của tiện ích của bạn. Giải phóng mặt bằng cẩn thận sẽ giúp tăng tốc độ làm việc cho thiết bị của bạn. Các hệ thống nhúng của tiện ích hiển thị trạng thái hiện tại của điện thoại thông minh của bạn và chỉ ra các vấn đề quan trọng. Tính năng trò chơi:      Mã hóa dữ...

đọc thêm

iGest - Gesture launcher

iGest - Gesture launcher

iGest - là một ứng dụng để kiểm soát thiết bị của bạn với sự trợ giúp của cử chỉ. Tiện ích này cho phép bạn bắt đầu ứng dụng, thực hiện cuộc gọi, mở các trang web, các tập tin và làm nhiều việc khác với sự trợ giúp của một cử chỉ. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng cử chỉ trực tiếp trên màn hình khóa.Các tính năng của trò chơi: Nhiều chức năng với sự trợ giúp của các cử chỉ...

đọc thêm

CLEANit - Boost and optimize

CLEANit - Boost and optimize

CLEANit - là một trình xóa sạch không bình thường của thiết bị Android từ các tệp không cần thiết. Nó sẽ giúp bạn làm cho thiết bị của bạn nhanh hơn, hiệu quả hơn và an toàn. Với sự trợ giúp của ứng dụng này, bạn có thể quên quá nhiệt của thiết bị, tăng thời gian đáp ứng và công việc không ổn định của thiết bị.Các tính năng của trò chơi: Làm sạch nhanh Tiết kiệm pin Cài đặt đơn...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

System Panel 2

System Panel 2

là một bảng thông tin hiển thị dữ liệu từ tất cả các cảm biến của thiết bị. Theo dõi đồng hồ CPU, RAM rõ ràng và xem biểu đồ hoạt động của pin. Sử dụng các vật dụng để hiển thị tất cả các thông tin cần thiết trên màn hình khóa. Các tính năng của trò chơi:      Thông báo bật lên           Tắt gói hệ thống           Kiểm soát phần mềm đơn giản           Hiển thị...

đọc thêm

Light Flow

Light Flow

Light Flow - là một ứng dụng hệ thống có thể mở rộng chức năng thông báo. Bạn có thể thiết lập các mẫu rung phụ thuộc vào loại thông báo. Ứng dụng cho phép truy cập vào các chỉ dẫn chỉ dẫn ánh sáng. Chọn một cấu hình duy nhất cho mỗi ứng dụng.Các tính năng của trò chơi: Cài đặt đơn giản của ứng dụng Công việc tiết kiệm pin Ưu tiên cho mỗi ứng dụng Kiểm soát hoàn toàn hệ thống thông...

đọc thêm

Couple Tracker: Phone Monitor

Couple Tracker: Phone Monitor

Couple Tracker: Điện thoại Màn hình - là một giám sát an toàn theo dõi tất cả các sự kiện quan trọng trong điện thoại thông minh. Bạn có thể xem tất cả các tin nhắn nhận được và đã gửi, danh sách tất cả các cuộc gọi cũng như lịch sử thay đổi vị trí của điện thoại. Tiện ích này hoạt động ở chế độ thời gian thực để nó phản ứng nhanh với mỗi sự kiện.Các tính năng của trò chơi: Lịch...

đọc thêm

BusyBox Panel

BusyBox Panel

BusyBox Panel - là một hệ điều hành di động hỗ trợ các lệnh điều khiển. Không có giao diện đồ họa và điều này cung cấp cho công việc thực sự nhanh chóng của lõi ứng dụng. Bạn có thể kích hoạt mô-đun phụ để mở rộng các chức năng của ứng dụng.Các tính năng của trò chơi: Mô-đun phát hành lõi nhanh và an toàn Hiển thị thư mục gốc Hỗ trợ lệnh bảng điều...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Powerful System Monitor

Powerful System Monitor

là một màn hình hệ thống cung cấp thông tin về tất cả các thành phần của thiết bị. Ứng dụng hiển thị trạng thái hiện tại của pin, bộ nhớ RAM và bộ nhớ hệ thống. Đó là tần số và nhiệt độ theo dõi của bộ xử lý trong chế độ thời gian thực và hỗ trợ giám sát các chip đa lõi. Các tính năng của trò chơi:      Hệ thống phản ánh tiền mặt           Biểu đồ mức sử dụng...

đọc thêm

Aida 64

Aida 64

Aida 64 - là một phần mềm phản ánh đầy đủ thông tin trên thiết bị. Bạn có thể lấy thông tin về bộ tăng tốc, bộ xử lý hoặc RAM của điện thoại thông minh. Chương trình chẩn đoán nhúng sẽ làm bài kiểm tra tổng hợp và hiển thị tần số lõi.Các tính năng của trò chơi: Hỗ trợ các chỉ số giám sát Phản ánh danh mục hệ thống Kiểm tra thời gian thực Thông tin chi tiết trên thiết...

đọc thêm
Tìm kiếm theo thiết bị
Google Android 4.2

Google Android 4.2