Las Escrituras - LDS Scriptures

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Las Escrituras - LDS Scriptures
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 23 Jun 11
Nhà phát triển: Appible
Giấy phép: Thương mại
Giá: 4.99 $
Phổ biến: 0

Rating: 4.8/5 (Total Votes: 4)

Liên kết được tài trợ:

Las Escrituras - LDS Scriptures - Một LDS * Kinh Thánh ứng dụng trong tiếng Tây Ban Nha! Nhanh chóng hoàn hảo cho câu nhìn-up. Bao gồm Sách Mặc Môn, Giáo Lý & Giao ước và Trân Châu Vô Giá, cả Tây Ban Nha và tiếng Anh. Cũng bao gồm các chú thích và các Hướng dẫn Kinh Thánh. Lưu ý: Một kết nối internet là cần thiết để đọc kinh. * Ứng dụng này không được chính thức xác nhận bởi Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô của Thánh Hữu Ngày Sau. Ảnh: http://www.flickr.com/photos/silent-shot

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Appible

Ý kiến ​​để Las Escrituras - LDS Scriptures

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi