EStrongs File Explorer

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
EStrongs File Explorer
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 25 Sep 10
Nhà phát triển: eStrongs
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 130
Kích thước: 1161 Kb

Rating: 2.3/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

EStrongs File Explorer- Miễn phí, tính quản lý tập tin & Appmanager & taskkiller mà khám phá điện thoại & PC. ES File Manager * sao chép / di chuyển cắt * thu nhỏ * multiselect * chỉnh sửa văn bản * quản lý các ứng dụng * gửi như * tìm kiếm * (de) nén * phương tiện truyền thông trên ftp * máy tính truy cập nhà * bluetooth

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Root Browser Lite
Root Browser Lite

19 May 12

Filo
Filo

22 Feb 12

Mobile Helper
Mobile Helper

11 Sep 13

Các ứng dụng khác của nhà phát triển eStrongs

Ý kiến ​​để EStrongs File Explorer

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi