nookFileManager

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
nookFileManager
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 0.0.5 Cập nhật
Ngày tải lên: 6 Sep 10
Nhà phát triển: nookDevs
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 54
Kích thước: 470 Kb

Rating: 2.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

nookFileManager là một ứng dụng cho nook cho phép trình duyệt của hệ thống tập tin.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển nookDevs

nookLauncher
nookLauncher

6 Sep 10

nookSee
nookSee

20 Dec 10

nookBrowser
nookBrowser

29 Dec 10

nookNotes
nookNotes

13 Feb 11

Ý kiến ​​để nookFileManager

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi