MiniCards - Firefox Addon

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
MiniCards - Firefox Addon
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0.1
Ngày tải lên: 29 Jan 11
Nhà phát triển: Nicolas Martin
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 180
Kích thước: 206 Kb

Rating: 3.1/5 (Total Votes: 13)

Liên kết được tài trợ:

MiniCards - Firefox Addon - Một bộ sưu tập thẻ trò chơi (Bệnh) cho điện thoại di động.


Trong thực tế đây là một sự thích nghi của Thẻ Stephen Clavering, một mở rộng của Firefox.
Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Cribbage
Cribbage

14 Sep 11

Show Hand
Show Hand

17 Nov 11

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Nicolas Martin

Ý kiến ​​để MiniCards - Firefox Addon

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi