SimpleNote

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
SimpleNote
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.4.8
Ngày tải lên: 25 Dec 10
Nhà phát triển: WulltD
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 19
Kích thước: 719 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Very simple , Ghi chú sạch và tối giản phụ tùng cho màn hình Android của bạn.
Itxtvisited="1"
itxtvisited="1"
Này trông tuyệt đẹp cùng với các tiện ích đồng hồ OCMEC và các phụ tùng bão tuyết.
Itxtvisited="1"
itxtvisited="1"
Nó có thể chứa một lưu ý trong bất kỳ màu sắc và nền, nhiều kích cỡ.Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Shelves
Shelves

12 Nov 10

Superlink X Notes
Superlink X Notes

20 Sep 10

nookNotes
nookNotes

13 Feb 11

Ý kiến ​​để SimpleNote

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi