SimpleNote

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
SimpleNote
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.4.8
Ngày tải lên: 25 Dec 10
Nhà phát triển: WulltD
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 19
Kích thước: 719 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Very simple , Ghi chú sạch và tối giản phụ tùng cho màn hình Android của bạn.
Itxtvisited="1"
itxtvisited="1"
Này trông tuyệt đẹp cùng với các tiện ích đồng hồ OCMEC và các phụ tùng bão tuyết.
Itxtvisited="1"
itxtvisited="1"
Nó có thể chứa một lưu ý trong bất kỳ màu sắc và nền, nhiều kích cỡ.Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

OI Insert Date
OI Insert Date

10 Jan 11

myTimeSheet
myTimeSheet

18 Jul 11

Yokubari Diary
Yokubari Diary

28 Apr 14

Ý kiến ​​để SimpleNote

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi