Silent Camera

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Silent Camera
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 0.0.3
Ngày tải lên: 4 Nov 11
Nhà phát triển: reason.rare.rat
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 24
Kích thước: 125 Kb

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Silent Camera - Vui lòng sử dụng âm thanh đưa ra địa điểm và nhà hàng.

SD Card DCIM / Camera được lưu trữ.

Có các tính năng sau đây.

- Auto Focus

- Tự động Shot


Lỗi được biết đến.

- Crash trong Auto Shot.


Bản dịch này bằng cách sử dụng dịch Google.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Funny Camera
Funny Camera

21 Jul 11

Europe
Europe

10 Dec 10

Magazine Frames
Magazine Frames

1 Jun 15

Ý kiến ​​để Silent Camera

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi