Silent Camera

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Silent Camera
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 0.0.3
Ngày tải lên: 4 Nov 11
Nhà phát triển: reason.rare.rat
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 24
Kích thước: 125 Kb

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Silent Camera - Vui lòng sử dụng âm thanh đưa ra địa điểm và nhà hàng.

SD Card DCIM / Camera được lưu trữ.

Có các tính năng sau đây.

- Auto Focus

- Tự động Shot


Lỗi được biết đến.

- Crash trong Auto Shot.


Bản dịch này bằng cách sử dụng dịch Google.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Rose Frames
Rose Frames

1 Jun 15

Poltergram
Poltergram

28 Jan 14

PhotoGhost
PhotoGhost

20 Oct 13

Android SlideShow
Android SlideShow

31 Jan 11

Ý kiến ​​để Silent Camera

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi