Simon Tatham's Puzzles

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Simon Tatham's Puzzles
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 9561.1 Cập nhật
Ngày tải lên: 4 Sep 12
Nhà phát triển: Chris Boyle
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 20
Kích thước: 1664 Kb

Rating: 1.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Simon Tatham's Puzzles là một cổng của bộ sưu tập câu đố di động Simon Tatham của cho nền tảng Android.gì mới trong phiên bản này:


· Sửa chữa quay trong thế hệ Singles trò chơi

· Xây dựng chống lại Android 4.0.3/4.0.4


gì mới trong 9411,2:


· Sửa chữa Dropdowns trò chơi tùy chỉnh, trong đó bao gồm các nhãn hiệu do nhầm lẫn và do đó đã giảm một.


gì mới trong 9073,1:


· Sửa chữa Dropdowns trò chơi tùy chỉnh, trong đó bao gồm các nhãn hiệu do nhầm lẫn và do đó tắt của một

gì mới trong 8997,2:


· Sửa chữa Dropdowns trò chơi tùy chỉnh, trong đó bao gồm các nhãn hiệu do nhầm lẫn và do đó đã giảm một.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Fruit Puzzle
Fruit Puzzle

11 Apr 12

Trihex
Trihex

14 Nov 13

Onet Chicken
Onet Chicken

2 Jun 15

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Chris Boyle

Ý kiến ​​để Simon Tatham's Puzzles

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi