SmsForFree Lite

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
SmsForFree Lite
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 2.1 Cập nhật
Ngày tải lên: 13 Jan 11
Nhà phát triển: Alfredo "Legolas" Morresi
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 39
Kích thước: 573 Kb

Rating: 4.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

SmsForFree Lite - Gửi tin nhắn SMS trên toàn thế giới sử dụng cổng tin nhắn SMS trực tuyến, với chi phí miễn phí hoặc rất thấp.

Các nhà cung cấp hỗ trợ: Aimon, JackSMS, SubitoSMS, VoipStunt.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Nice SMS
Nice SMS

24 Feb 16

Callbook
Callbook

11 Oct 10

PrinterShare
PrinterShare

21 Sep 10

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Alfredo "Legolas" Morresi

JackSMS
JackSMS

13 Jan 11

Ý kiến ​​để SmsForFree Lite

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi