SmsForFree Lite

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
SmsForFree Lite
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 2.1 Cập nhật
Ngày tải lên: 13 Jan 11
Nhà phát triển: Alfredo "Legolas" Morresi
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 39
Kích thước: 573 Kb

Rating: 4.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

SmsForFree Lite - Gửi tin nhắn SMS trên toàn thế giới sử dụng cổng tin nhắn SMS trực tuyến, với chi phí miễn phí hoặc rất thấp.

Các nhà cung cấp hỗ trợ: Aimon, JackSMS, SubitoSMS, VoipStunt.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Alfredo "Legolas" Morresi

JackSMS
JackSMS

13 Jan 11

Ý kiến ​​để SmsForFree Lite

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi