Nix Sync

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Nix Sync
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 0.3.1
Ngày tải lên: 6 Jan 11
Nhà phát triển: BigTinCan
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 80
Kích thước: 24 Kb

Rating: 3.7/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

Nix Sync là một ứng dụng nhanh chóng và bẩn để đổ sổ địa chỉ và các thông tin khác trong điện thoại của bạn vào thẻ SD của bạn.

Lưu ý:
Sử dụng khôi phục trên ROM HTC sẽ upload dữ liệu lên google không phân biệt nếu bạn nói với nó không!

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

AutoSync OnOff
AutoSync OnOff

29 Nov 10

nookSync
nookSync

23 Sep 10

ContactSync
ContactSync

5 Jan 11

ClockSync
ClockSync

21 Mar 12

Các ứng dụng khác của nhà phát triển BigTinCan

Ý kiến ​​để Nix Sync

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi