IMEI Widget

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
IMEI Widget
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.3
Ngày tải lên: 19 Nov 10
Nhà phát triển: mobware4u.com
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 440
Kích thước: 15 Kb

Rating: 2.8/5 (Total Votes: 4)

Liên kết được tài trợ:

A simple widget for your screen that displays the phone IMEI số. Sao chép số IMEI vào clipboard và dán nó vào sms, email hoặc bất kỳ ứng dụng khác.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

SensorView
SensorView

22 Feb 12

Uninstaller
Uninstaller

2 Aug 11

Unused app remover
Unused app remover

11 Jul 16

Các ứng dụng khác của nhà phát triển mobware4u.com

IP Address Widget
IP Address Widget

12 Nov 10

Thermometer
Thermometer

31 Jan 12

Bangalore Ads
Bangalore Ads

13 Jun 11

Ý kiến ​​để IMEI Widget

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi