IMEI Widget

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
IMEI Widget
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.3
Ngày tải lên: 19 Nov 10
Nhà phát triển: mobware4u.com
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 461
Kích thước: 15 Kb

Rating: 2.8/5 (Total Votes: 4)

Liên kết được tài trợ:

A simple widget for your screen that displays the phone IMEI số. Sao chép số IMEI vào clipboard và dán nó vào sms, email hoặc bất kỳ ứng dụng khác.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

Các ứng dụng khác của nhà phát triển mobware4u.com

Indian Real Estate
Indian Real Estate

10 Jul 10

Poetry 4 U
Poetry 4 U

28 Oct 11

Ý kiến ​​để IMEI Widget

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi