tidas Skin for ShakeThemAll

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
tidas Skin for ShakeThemAll
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 15 Sep 10
Nhà phát triển: spicard
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 27
Kích thước: 41 Kb

Rating: 1.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

tidas Skin for ShakeThemAll - Skin cho ShakeThemAll Live Wallpaper.

Để sử dụng nó, chỉ cần trích xuất nội dung của các kho lưu trữ để sdcard của bạn.

Lưu ý: Bạn cần phải bảo tồn cấu trúc thư mục trong khi giải nén.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

eimy
eimy

22 Apr 14

Fin de semana
Fin de semana

17 Jan 14

In Your Eyes
In Your Eyes

14 Jan 15

Trial
Trial

16 Jan 15

Ý kiến ​​để tidas Skin for ShakeThemAll

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi